Έξυπνες Συσκευές

 

Έξυπνη Πρίζα

 
 • Μέχρι 16Α/2500W
 • Κουμπί on/off
 • Wi-fi Επικοινωνία
 •  LED λυχνία για ένδειξη ON λειτουργίας

Έξυπνο Ρελέ

 • Μέχρι 30Α
 • Κουμπί on/off
 • Wi-fi Επικοινωνία
 • LED λυχνία για ένδειξη ON λειτουργίας
 • Εύκολη εγκατάσταση σε ράγα ηλεκτρικού πίνακα (2 θέσεις)
 • OTA (Over The Air) firmware update

 

Έξυπνος Μετρητής Ενέργειας (τριφασικός)

 • Μέχρι 250Α (με CT)
 • Ενδείξεις για: Τάση, Ρεύμα, Ισχύ, ενεργό & αεργο Ισχύ, Ενέργεια
 • Wi-fi Επικοινωνία
 • Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο
 • Εύκολη εγκατάσταση σε ράγα ηλεκτρικού πίνακα
 • OTA firmware update
Scroll to Top