Φωτοβολταϊκά στη Στέγη by Cretan Energy

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

office, freelancer, computer-583841.jpg

Τι πρέπει να γνωρίζετε;

 Βασική προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο αιτών να έχει ήδη συνάψει σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ, αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός. 
 
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση, για μία και μόνο κατοικία, κύρια ή δευτερεύουσα, η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
 
Οι αγρότες μπορούν να υποβάλουν μία αίτηση για την κατοικία τους και μία ακόμα που θα αφορά την παροχή αγροτικής χρήσης.

 

Ποσοστά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

Ανώτατα Ποσά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

Scroll to Top